Vid dödsbo eller äldreboendeflytt

I samband med ett dödsbo eller flytt till ett äldreboende är det många gånger tal om ett omfattande åtagande, samtidigt som det kan vara en känslomässigt tung period.

Vid sådana tillfällen kan det vara skönt att få professionell hjälp med de mer praktiska detaljerna och avlastning av det mer krävande arbetet.